Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hl S TO R I E.S PEL. i3t

anderen van edel bloed, in dit te grond gaand land. De Koning is zyn eigen meefter niet, maar laat zich lafhartiglyk leiden door vleijers, en alles dat zy hem ingeeven, enkel uit baat tegen een ieder* van ons, dat volvoert de Koning gelïrenglyk tegen ons, ons leven, onze kinderen , en onze bloed» verwanten.

Ross.

De Gemeente heeft by uitgemergeld door zwaare belastingen, en daardoor haare genegenheid ver»" lorenjden Adel heeft hy ter ftraffe gevorderd over oude gefchillen, en dus hunne harten insgelyks af» keerig van hem gemaakt.

WlLLOUGHB*.

En nog dagelyks worden 'er nieuwe afperfingen bedacht, als carteblancbe's, vrywillige giften, en ik weet niet wat al; wat zal 'er toch in Gods naam van dit alles worden t

NORTHUMBERLAND.

De oorlogen hebben het niet verwoest, want hy heeft niet geöorlogd, maar laaghartiglyk verkwist, hetgeen zyne Voorvaderen met Hagen verkregen hebben; hy heefc meer verdaan in den vreede dan zy in den oorlog.

Ross.

De Graaf van Wiltshire heeft het Koningryk in leen genomen.

Willouohby. De Koning heeft eene bankbreuk gemaakt even als een bedorven koopman.

NORTHUMBERLAND.

Verwyt en armoede hangen hem boven het hoofd.

Ross.

Hy had. geen geld voor den Ierfchen oorlog, onaangezien zyne zwaare afperfingen, dan door het berooven van den gebannen' Hertog.

P4 " Mort».

Sluiten