Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4* RICHARD de II. KONING van ENGEL.

raader verklaard wierd. Hy zelf, Mytsrd, is naar Ravenspurg gegaan, om zyn' dienst aan te bieden aan den Hertog van Hereford; en hy heelt my af. gezonden naar Betkley , om te verneemen welk eene magt de Hertog van York daar op de been heeft gebragt; en alsdan met deeze kondfchap naar Ravenspurg terug te keeren.

northumberland,

Hebt gy den Hertog van Hereford vergeten , myn zoon?

Percy.

Neen, myn waarde Lord; want iemand, dien men nooit gekend heeft, kan men niet vergeeten; met kennis heb ik hem nog nooit in myn leven gezien.

northumberland.

Leer hem nu dan kennen; die is de Hertog zelf.

Percy.

Myn genadige Lord , ik bied u myn' dienst aan, zoals ik thans ben, nog zwak, onbedreven, en jong; ouder jaaren zullen dien doen rypen, en beveiligen tot gewigtiger waerde en meerder verdienfle. Bolingbroke.

Ik dank u, edele Percy; en wees verzekerd, dat ik my zeiven in geen ding zo gelukkig reken, dan in (het bezit van) eene ziel, die haare vrienden in gedachten houd ; en zo myn geluk aangroeit niet uwe genegenheid , dan zal hetzelve fteeds ftrekken tot eene belooning voor 'uwe oprechte trouw. Myn hart maakt deeze verbindtenis, en zie daar myne hand tot teken van verzeling.

northumberland.

Hoe verre zyn wy nog van Berkley; en welke beweeging maakt de goede oude York daar met zyn krygsvolk?

Pe rcy.

Daar ftaat het Kafteel, kby gintfehen hoop hoornen ,

Sluiten