Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 RICHARD oz II. KONING van ENGEL.

Bek klx?. Verftaa my niet verkeerd, Mylord; myn voor. neemen is niet een' enkelen titel van uwe Hoogedelheid uit te wisfchen. Ik kom tot u, Mylord, Lord waarvan gy wilt, gezonden van den,edelften regeerder van het land, van den Hertog van York, om te verneemen, wat u aanfpoort, om u te be» dienen van den tyd der afwezigheid (des Konings,) en onzen huislyken vreede met ingeboren wapenen te verfchrikken?

TIENDE TOONEEL.

• De Voorioen, de Hertog van York.

B olingbroke. Het zal niet noodig zyn myne woorden door u te laaten overbrengen; daar komt zyne Genade in . eigen' perfoon. (Hy knielt.) Hoogedele Oom l York.

Toon my een onderdaanig hart, en niet eene kniebuiging, wier plichtbetooning bedrieglyk en valsch kan zyn.

Bolingbroke. Ach, Genadige Oom I

York.

Stil, ftil! noem my geen Genade; noem my geen Oom; ——Ik oen geen Oom van een' verraader; en het woord Genade in een* ongenadigen mond is eene fchennis. Hoe hebben deeze gedoemde en gebannen voeten zich durven verftouten, om het ftof van Engeland's grond aan te raaken ? En dat nog meer is, hoe hebben die zo veele mylen verre op haaren vreedzaamen boezem durven treeden ,e» haare door fchrik verbleekte dorpen door oorlogsklanken verfchrikken, en door eene trotfche vertooning van wapenen, die wy verachten ? Of komt

gy

Sluiten