Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE'SPEL. 247

ring en alles in wanorder is. Maar indien ik het vermogen had, (zweer ik) by hem, die my gefchapen heeft, dat ik u allen zou doen boeijen, en u nedergebiiktdesKonings oppèrmagt om genade doen fmeeken. Maar , dewyl ik dit niet doen kan, zo zy het u kennelyk „ dat ik onzydig zal blyven. En hiermede, vaart wel, ten zy het u behaagen mogt in het Kafteel te komen, en daar uwe nachtrust te neemen.

Bolingbroke. Deeze aanbieding, waarde Oom,zullen wy aan» neemen; maar laat ik nu eok uwe Genade bewee< gen om met ons te gaan naar het Kafteel van Briftol, daar men zegt dat Busby, Bagot, en hunne medeplichtigen, die uitzuigers van den Staat zicb ophouden, die ik gezworen heb uit te roeijen. York.

Dit zy zo;ik zal met u gaan. —— Maar,neen, ik zal blyven, want ik ben niet genegen om de wetten van ons land te breeken. Noch vrienden noch vyanden zyt gy my echter welkom. Dingen, die voorby zyn, ftel ik thans ook ter zyde.

ELFDE TOONEEL.

Het Tooneel is in bet Prinsdom Wallis. De Graaf van Salisbury, een Hopman.

HOfMAH.

Mylord Salisbury, wy hebben nu reeds tien dagen gewacht, en veel moeite gehad om onze landslieden byeen te houden , en tot nog tos hooreti wy geene tyding van den Koning; derhalven zullen wy maar weder vaneen fcheiden. Vaarwel.

Wacht nog één dag^ braave Walichman.^de

Sluiten