Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

450 RICHARD ds II. KONING vah ENGEL.

zo kwaade tyding. Waar is de Graaf van Wilts» hire ? Waar is Bagot ? Wat is 'er geworden van Bushy ? Waar is Green ? Dat zy den gevaarlyken Vyand toegelaten hebben onze landpaalen te meete» met zo geruste fchreeden ? Indien wy de overhand behouden dan zullen zy dit met hunne hoofden boe» ten. Ik houd my verzekerd , dat zy vreede met Bolingbroke gemaakt hebben.

Sc r oor*

Ja,myn Vorst,zy hebben inderdaad vreede met hein gemaakt.

K. Richard. o Die fchelmen i dat adderen gebroedfel I die verdoemden tot in alle eeuwigheid i die honden, die ligt overgehaald kunnen worden om tegen iedereen' te kwispelstaarten! die Hangen, welke ik met myn hartebloed verwarmd heb om my bet hart af te fteeken ! die drie Judasfen, driemaal fnooder dan de Verraader Judas zelf! hebben zy vreede gemaakt, dat dan de hel met alle haare verfchriklykheden haare bevlekte zielen voor deeze misdaad den oor. log aandoe'

S c r o o p.

Ik zie thans,dat vriendelyke genegenheid haaren aart veranderende verandert in den bitterilen en doodelykften haat. Trek uwe vervloeking tegen hunne zielen weder in; zy hebben vreede gemaakt met hunne hoofden, en niet met hunne handen; zy, welken gy vloekt, hebben den jammerlykften ilag van de alvernielende hand der dood gevoeld, e* leggen diep in den hollen grond begraven. Ahuerlx.

Zyn Bushy, Green, en de Graaf van Wiltshire dood i

Scroop.

Ja, die drie hebben te Bristol hunne hoofden moeten verliezen.

Au-

Sluiten