Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-SPEL. 177

zal hy echter in alle zyne bezittingen herfteld worden; en zohaast hy terug geroepen zal zyn, zal ik zyne befchuldfging tegen Aumerle aanhooren. Cahlisle.

Die roemruchtige, dag zal nooit geboren worden. Een' geruimen tyl heeft de gebannen Norfolk ge* ftreden voor Jefus Chriftus, in roemryke Chriften» veldtogten, de banier van het Heilig Kruis aanvoerende tegen zwarte Heidenen, Turken, enSaraceenen; en vervolgens door oorlogsdaaden afgemat, is hy naar lealiën vertrokken, en daar heeft hy te Venetiën zyn lichaam aan de aarde van dat bekoorlyk land overgegeven, en zyne vlekkeloozeziel aan Jefus Chriftus,zyn'Veldheer,onder wiens banier hy zolang geftreden had.

Bolingbroke.

Wat zegt gy, Bisfchop, is Norfolk dood?

C arlisle.

Zo zeker als ik leef, Mylord.

Bolingbroke.

Lieflyke vreede geleide zyne ziele in Abrahams fchooü ., , ,. üitdaagende Lords, uwe gefchillen zullen onbeflist blyven, tot wy u een' dag zulle» gefteld hebben.

TWEEDE TOONEEL. De VooRieEN, De Hertog van York. York.

Doorluchtige Hertog van Lancafter, ik kom tot u van wege den ontblooten Richard, die goedwilliglyk u tot zyn' opvolger verklaart, en zyn' ver» moogenden fcepter in uwe koninglyke handen overgeeft. Beklim zyn* troon, dewyl gy nu van hem afdaalt, en: Lang leeve Hendrik , de Vierde van dien naam 1 _ .

S 3 B-»i

Sluiten