Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H I S TORI E. SPEL. 270

oorlogen , bloedverwanten tegen bloedverwanten , en burgers tegen burgers opitaan. Wanorde, fcbrik, vrees, en muitzucht zullen hier haare woonplaats veftigen, en dit land zal het land van Golgo;ha,en de plaats der doode hoofdfchedels genoemd worden. Ach.' zo gy deeze twee Koninglyke Huizen tegen eikanderen oprokkent, dan zal daaruit de rampzaligfte fcheuring ontftaan, die ooit over deeze vervloekte aarde geheerscht heeft. Voorkomt, belet dit; laat het niet zo zyn, of zo niet, weest verzekerd, dat uwe kindskinderen nog wee over u zullen roepen.

Northumberland. Gy hebt wel gefproken, Mynheer; en voor uwe moeite, neemen wy u hier in bewaaring, als fchuldig aan Hoogverraad. Mylord van Westminfler, het zy u aanbevolen hem we! te bewaaren, tot den dag van zyn verhoor. — Behaagt het u, Mylords, in het verzoek der Gemeenten te bewilligen?

Bolingbroke. Haalt Richard hier, opdat hy in het openbaar afftand mooge doen. Dus kunnen wy voortgaan aonder verdacht te worden.

York.

Ik zai zyn geleider zyn. (York vertrekt.) Bolingbroke.

Gy, Lords, die hier arrest aangezegd is, zorgt voor uwe veiligheid tegen den dag van uw verhoor. Wy hebben weinig verplichting aan uwe genegenheid, en wy verwachten weinig hulp van uwe handen.

S 4 D E R'

Sluiten