Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 I S T O R I E-S PEL. as

BO lingbroke.

De fchaduw van uwe droefheid heeft de fehaduw van uw gelaat vernield.

K. Richard.

Zeg dit nog eens. De fchaduw van myne droefheids -zacht laat eens zien; ja, dat is waar, myne droefheid zit inwendig, en deeze uitwendige jam. merklagten zyn flechts fchaduwen van myne onzichtbaare droefheid, welke ftilzwygende opzwelt in myne gepynigde ziel; daarin is het wezen zelf gelegen. Ik dank u , Koning , voor uwe groote goedheid, dat gy my niet alleen rede geefc om te jammeren, maar my ook tevens leert, hoe ik die rede moet bejammeren. Ik zal flechts om ééne weldaad bidden; en dan zal ik vertrekken, en u niet . meer lastig vallen. Zult gy my die vergunnen? Bolingbroke.

Noem die flechts, waarde Neef.

K, RtCHABO,

Waarde Neef 1 Nu ben ik grooter dan een Koning; want, toen ik nog Koning was, waren myne vleijers flechts onderdaanen; en nu ik onderdaan ben heb ik een' Koning tot myn' vleijer; als ik zo groot ben behoef ik niet te bidden.

Bolingbroke. Eisch dan flechts.

K. Richard. En zal ik het verkrygen ?

Bolingbroke. Gy zult het verkrygen.

K. Richard. Vergun my dan, dat ik heen gaa.

Bolingbroke.

Waar heen ?

K. Richard. Waar heen gy wilt, als ik maar uit uw gezicht ben.

Bo.

Sluiten