Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soa RICHARD de II. KONING vak ENGEL.

van uwe tong , en uit inedelyden het vuur uitblus, fchen; eenige zullen zich tot asch treuren, andere zullen zwarte kooien worden uit trouw over het afzetten van een' wettigen Koning.

TWEEDE TOONEEL.

Di Voorigen, De Hertog van Northumberland, Gevolg.

Northumberland (tegen den Koning.)

Mylord, Bolingbroke is veranderd van gedachte; gy moet naar Pomfret en niet naar den Tower gaan; (tegen de Koningin) en voor u, Mevrouw, heb ik order; gy moet zo fpoedig mooglyk u naar Frankryk begeeven.

K. Richard.

Northumberland, gy ladder, langs welks fporten de ryzende Bolingbroke myn' troon beklimt; de tyd zal niet veele jaaren ouder zyn dan thans dat uwe gruwelyke zonden ryp geworden tot een verder flyk -zeer zullen uit zetten; gy zult u dan verbeelden , dat fchoon hy zyne opperheerfchappy verdeelt, en u daar van de helft afftaat, dat hy te weinig doet voor u, die hem aan het geheel gehol. pen heeft; en hy zal fteeds denken, dat gy, die den weg weet om onwettige Koningen op den. troon te brengen , op de minfte beleediging ook den weg zult weeten om hem hals over kop van denonwettigen troon te rukken. De genegenheid van lebuidige vrienden word eindelyk viees; en die vrees word vervolgens haat; en die haat loopt voor een' of voor beiden op welverdiend gevaar, of een rechtvaardig verderf uit.

Northumberland.

Myne fchu-Sd zy op myne hoofd , en dit zy u

ge-

Sluiten