Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

312 RICHARD de II. KONING van ENGEL.

voeriger in dit papier leezen. (Hy geeft den Kt-' ning een papier.)

Bolingbroke. Ik dank u, waarde Lord, voor uwe moeite,en zal uwe waardy ook naar waardy beloonen. (Fitz•water ko.nt)

Fitzwater. Myn Vorst, ik heb van Oxford naar London opgezonden de hoofden van Broccas en van Ridder Bennet Siely, twee der gevaarlykfle zaamgezworsnen, die u te Oxford zo grouwelyk om het leven dachten te brengen.

Bolingbroke. Uwe moeite, Fitzwater, zal niet vergeten worden ; ik weet zeer wel, dat uwe verdienden zeer groot zyn. (Percy komt met denBisfcbopvanCarisle.') Percy.

Het hoofd der zaamenzweering, de Abt van Westminfter, overwonnen van knaaging in het geweeten en angftige droefgeestigheid heeft zyn lyk aan het graf overgegeven; maar hier breng ik u den Bisfchop van Carlisle levendig om af te wacb« ten ,welk een vonnis gy tot ftraf voor zyn' hoog», moed over hem zult uitfpreeken.

Bolingbroke. Carlisle, dit zy uw vonnis: Kiesjeenige afgezon» derde en gewyde plaats, buiten die, welke gy reeds bezit, en ganiet daar een ftil en gerust leven, op dat gy in vreede leeven moogt; want fchoon gy altoos myn vyand geweest zyt, heb ik fteeds blinkende merktekenen van eerlykheid in u gezien. (Exton komt met eenige dienaars, die eene doodkist draagen.

Exton.

Magtige Koning, in deeze kist fchenk ik u uwe hegravene vrees; hierin legt ademloos de magtigfte van u*'e grootfte vyanden, Richard van Bordeaux llppi my herwaarts gebragt,

B».

Sluiten