Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344 De TWEE EDELLIEDEN vasVERONA ,

behoort^' (dan degeene , die bet

* . „ Lucetta.

MejufFer. het zal nooit leggen, daar het behoort, ten zy het een' verkeerden uitlegger heeftJulia.

De een of andere minnaar van u heeft zekpr/vt aan u in verfen gefchreven. zekerlyk

_ , ■ Lucetta. Opdat ik het op eene zekere wys zou zingen • geef my eene wys, gy zeive kunt die inftellén. «r ,i Julia. Wy zullen eene ligte wys daarop ftellen.

worden' * %e wys gefteId £e

Zwaar! Heeft het teen herhaalvers ?

wilde zTngïn?0" 9». *ogy het

En waarom zingt gy "het.1 dan niet l

luoetta.

De toon is te hoog voor my.

T JüLIA.1

Behaagt die u niet?

Lucetta Neen, MejufFer, die is te hard,

Sluiten