Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 363 VIERDE TOONEEL.

Het Tooneel is te Milano in bet Paleis van den Hertog.

Sylvia, Valentino, Thurio, Speed.

Sylvia. Myn Opwachter . . .

Valentino.

Mevrouw.

Speed.

Mynheer, Signor Thurio grimt u aan.

Valentino. Dat is uit liefde.

Speed. Evenwel niet voor u.

Valentinp. Nu dan voor myne Meeftres.

Speed.

Hat zou goed zyn , dat gy hem wat flagen gaaft.

Sylvia- (tegen Valentino ) Gy zyt droefgeestig, Mynheer.

Valentino. Ja, Mevrouw, dat fchynt zo.

T11 u e 1 o.

Schynt gy iets te zyn, dat gy inderdaad niet zyt?

Valentino.

Misfchien, ja..

Thurio.

Zo veinst gy dan.

Valentino.

Dat doet gy.

Thurio.

Wat fchyn ik dan te zyn, dat ik niet ben ?

Va.

Sluiten