Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

368 De TWEE EDELLIEDEN vanVERONA,

ZESDE TOONEEL.

be voorigen, P r o t e u s.

Snvii,

Houd op, Heeren, houd op; daar komt die Edelman.

Valentino. Welkom, myn waarde Proteus. Mevrouw, ik bid u, dat gy hem door eenige byzondeie gunst gelieft te toonen, dat hy u welkom is.

S yl via.

Zyne eigene waerdy kan hem tot een onderpand «rekken, dat hy my welkom is , indien hy die Jidelman is om wien ik u zo menigmaal heb hboren wenfchen.

Valentino. Hy is het zelf, Mevrouw; ik bid uwe Hoogedel, heid, dat het haar behaage hem als myn' Medeopwathter aan te neemen

Sylvia.

Ik ben eene veel te geringe meeitres voor zo groot een Opwachten

Proteus. Spreek niet alzo, Mevrouw; want ik ben veel te gering een Opwachter om één' oogwenk van zulk eene waerdige Meestres te genieten.

Valentino. • Spreek niet langer van onwaerdigheid, Me. vrouw, ik bid, dat-gy hem tot uwen Opwachter geueft aan te neemen.

Proteus. Niets zal ik my voor groOIer eer rekenen dan (in dien dienst) myn' plicht te betrachten. Sylvia.

En getrouwe dienst ontbreekt nooit; vergelding • dus, myn Opwachter heet ik u welkom by eenê onwasidige Meestres. Pro.

Sluiten