Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L ï S P E L. 417

Sylvia.

in Broeder Patricio's kluis, daar ik voorgeno. nen heb te gaan biechten.

Eglamore. Ik zal niet in gebreke blyven. Ik wensch u goeden morgen, Signora.

Sylvia.

Goeden morgen , braave Signor Eglamore.

ZESDE TOONEEL.

Launce. (met zyn' bind.) Als de dienaar van een' eerlyk' man met herrJ handelt als een hond, zie, dan gaat het niet goed! Een, dien ik van een kind af heb grootgemaakt, een, dien ik voor het verdrinken behoed heb , toen zyne drie of vier blinde zusters en broeders dat lot moeften ondergaan! Ik heb hem juist zo geleerd als iemand zeggen zou: zo zou ik een' hond leeren. Ik ging heen om hem als een prefent van myn* meefter aan Donna Sylvia te geeven, en zo gaauw kwam ik niet met hem in de eetkamer, of hy liep naar den voorfnyder, en ftal een' bout van een' kapoen. Het is eene lelyke zaak, wanneer een hond zich niet goed kan boudei) in een gezelfchap! Ik zou wel willen, zou men kunnen zeggen, dat iemand, die voorneemt wetkelyk voor een' hond te fpeelen, ook in alles toonde een hond te zyn. Als ik niet meer verftand had getoond dan hy, door eene fout op my te neemen, die hy bedreven had, dan geloof ik zeker, dat men hem daarvoor zou hebben opgehangen; zo waar als ik leef, hy zou daarvoor geftraft zyn geworden ; gy zult daarover kunnen oordeelen. Hy gaat heen , en mengt zich onder het gezelfchap van drie of vier aan. zienlyke honden onder de tafel van den Hertog; en naauwlyks had hy daar, met permisfie gezegd, Dd een

Sluiten