Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& L Y S P E L. 427

TWEEDE TOONEEL.

Het Tooneel verbeeld eene Zaal in bet Paleis vonden Hertog te Milano.

Thurio, Proteus, Julia, (in manskleederen.) Thurio.

Signor Proteus, wat zegt Sylvia van myn aanzoek?

Proteus.

o Signor, ik vind haar veel toegeevender dan zy te vooren was. AJleenlyk maakt zy eenige aanmer, kingen op uw' perfoon.

Thurio.

Hoe, misfchien dat myn been te lang is?

Proteus. Neen, dat het te dun is.

Thurio.

Ik zal een laars aantrekken om het wat ronder te doen fchynen.

Proteus.

Maar de liefde wil niet met fpooren gedreven worden tot datgeen, waarin zy een' tegenzin heeft, Thurio. Wat Zegt zy van myn aangezicht?

P roteus.

Zy zegt, dat het fchoon is.

Thurio.

Dan liegt het vrouwsperfoon; want zyn aange« zicht is bruin.

Proteus.

Wel paarlen zyn wel fchoon; en het oud fpreekwoord zegt: „ Bruine mannen zyn paarlen in de „ oogen van fchoone vrouwen."

Julia, (ter zyde.) Dat is waer, het zyn paarlen op de oogen der

vrou-

Sluiten