Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

428 Di TWEE EDELLIEDEN va» VERONA,

vrouwen, die haar blind maaken , ten minfte ik zou liever blind willen zyn dan hem altoos voor myne oogen te moeten zien.

Thdiio, Hoe bevallen haar myne redenen?

Proteus.

Niet wel, wanneer gy van den oorlog fpreekt. Thurio,

Maar wel wanneer ik van vreede en rust fpreek ?

Julia, (ter zyde.) Maar nog beter, wanneer gy geheel uwe rust houd-,

Thurio. Wat zegt zy van myne dapperheid?

Proteus. o Signar, daar twyfslt zy niet aan.

Julia, (ter zyde.) Dat is ook niet noodig; want zy kent zyne blooheid.

Thurio. Wat zegt zy van myne geboorte?

Proteus. Dat uwe afkomst groot is.

Julia, (ter zyde.) Dat is waar; van een' edelman tot een' gek.

Thurio. Slaat zy ook acht op myne bezittingen?

Proteus. Ja, en zy beklaagt die.

Thurio.

Waarom ?

Julia, (ter zyde.) Omdat die aan zulk een' ezel toebehooren.

Proteus, Omdat die verpand zyn.

Julia.

Daar komt de Hertog, (de Hertog kemt op bet Tomeek

■ x

Sluiten