Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 De TWEE EDELLIEDEN van VERONA,

om door myn gefprek uwe Hoogheid te doen lachen. Wat duakt u van dien jongen Edelknaap, Mynheer?

de Hertog. Hy fchynt een bevallig jongman; hy bloost.

Valentino. Hy is meer bevallig dan jongman, dat verzeker ik u myn Vorst.

de Hertog.

Wat meent gy met dit zeggen ?

Yalentino.

Indien uwe Hoogheid zulks goedvind , zal ik het u verhaalen onder het voorwandelen , en gy zult verwonderd ftaan over hetgeen hier gebeurd is. Kom, Proteus, dit zal uwe ftraf zyn, dat gy de gefchiedenis van uwe liefde zult moeten hooren ontdekken. Daarna zal onze trouwdag ook de uwe zyn. Eén feest, één huis, één onderling geluk (zal ons vereenigen,)

; Eindt van bet vyfdt en laatfte Bedryf.

A A N*

Sluiten