Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 13

Coriolanus. Hier. Wat is 'er te doen ? Daar is tyding gekomen, Myn heer, dat de Vol. fcers de wapenen opgevat hebben.

Coriolanus. Dat verblyd my ; nu zullen wy gelegenheid hebben om ons van ons overtollig ontu.g te^ontdoen. Zie, daar komen onze waerdige oudften.

VIERDE TOONEEL.

De Voorigen.Sicinius Velutus, Juhius Brui-us, Cominius , Titus Lartius, en andere Raadsheeren.

Eerste Raadsheer.

Marcius , het is thans waar . hetgeen gy ons onlangs voorfpeld hebt , de Volfcers hebben de wapenen opgevat.

v Coriolanus.

Zv hebben een Veldheer, genoemd Tullus Aufidius, die ons vry wat te doen zal geeven- Ik zou misdoen, indien ik hem zyne dapperheid benydde, en echter indien ik niet was, die ik ben, dan zou ik wenfchen Tullus Aufidius te zyn.

cominius"

Hebt gy tegen hem geftreden?

Coriolanus.

Indien de eene helft van de waereld tegen de andere in de wapenen was , en hy myne zyde koos, dan zou ik van party veranderen, alleenlyk om hem te beftryden. Hy is een leeuw, dien ik het my eene eer reken uit te tarten.

Eerste Raadsheer.

Dan, edele Marcius, zult gy Cominius m deeaen oorlog verzeilen. Comi>

Sluiten