Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 29

byëen , wy zullen hen daar onze 'bevélen te ken» nen geeven. Laaten wy gaan. (Zy vertrekken.)

NEGENDE TOONEEL.

Het Tooneel verbeeld de Legerplaats van Cominius.

Cominius, Keygsknechten, (terugtrekkende.)

Cominius. Schept een weinig adem, myne Vrienden. Gy hebt dapper geitreden. Wy hebben ons gedragen als Romeinen, niet halftarrig in het wederftaan , of lafhartig in het terug wyken. Gelooft my, vrienden , wy zullen wederom aangevallen worden. Terwyl wy geftreden hebben, heb ik by tusfchen. poozen, als de wind naar ons toe was, het krygsgerucht van onze vrienden voor Corioli gehoord» ó Goden der Romeinen, laat hen zo voorfpoedig zyn als wy het wenfchenj en maakt, dat onze beide legers eikanderen vrolyk glimlachende moogen ontmoeten, (Een Bode komt ep bet tooneel,) en u offerhanden van dankzegging opdraagen! Wat brengt gy nieuws?

Bode.

De Burgers van Corioli hebben een' uitval gedaan , en aan Lartius en Marcius flag geleverd. Ik heb onze legerbenden naar hunne verfchanfingen te rug zien dry ven, en toen ben ik vandaar ver. trokken.

Cominius. Of fchoon gy de waarheid fpreekt, dunkt my echter , dat gy kwaalyk fpieekt. Hoe langs is dit reeds geleden ?

Bod e.

Wat langer dan een uur, Mynheer!

Ce-

Sluiten