Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

31

Cominius. O Voorbeeld der Helden • Hoe is het met Titus Lartius ?

Coriolanus. Even als met een' man, die bezig is vonnisfen uit te vaardigen; hy doemt fommigen ter dood, anderen tot ballingfchap, en weder anderen tot geldboeten. Hy erbarmt zich over den een', en dreigt den anderen; hy houd Corioli in den naam van Romen, even gelyk een' kwispelftaartenden windhond aan de lyil, dien hy kan loslaaten wan. neer hy wii.

Cominius.

Waar is de fchelm, die my gezegd heeft, datgy tot in uwe verfchanlingert terug gtflagen waart? Waar is hy ? Breng hem hier.

Coriolanus.

Laat hem met vreeden; hy heeft u de waarheid gezegd. Maar wat onze braavc helden betreft, ons gemeen volk; de peil moet hen verflinden 1 En , men heeft hen nog Gemeensmannsn toegeftaani Geene muis vermyd zo iïerk eene kat, als zy vluchtten voor gefpuis, dat nog verachtelyker was dan zy zeiven.

Cominius. Waardoor hebt gy de overwinning behaald?

Cgriolanus. . Ik geloof niet, dat de tyd zal toelaaten u dit te verhaalen. — Waar is de vyand ? — Zyt gy meesters van het flagveld gebleven ?• — Indien dit zo niet is, wat toeft gy dan om zulks te worden ? Cominius. Wy hebben ongelukkig geftreden, Marcius, en wy zyn terug getrokken om ons oogmerk te bereiken.

Coriolanus. Hoe is de fchikking van hun leger? Weet gy aan

wel-

Sluiten