Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62 CAJUS MARCIUS CORIOLANUS.

de Burgers.) (Geeft my) uwe ftemmen. — om uwe Hemmen heb ik geftreden; om uwe ftemmen heb ik gewaakt; om uwe ftemmen draag ik vyf-en-twintig wonden; ik heb driemaal zes ilagen gezien en gehoord; om uwe ftemmen heb ik fommige dingen meer, fommigen minder gedaan. Gfeft my uwe ftemmen , waarlyk ik zou gaarne Burgemeefter willen worden.

Eerste Burger. Hy heeft zich braaf gedragen, en geen eerlyk man kan hem zyne ftem weigeren.

Tweede Burger. Laat hy derhalven Burgemeester worden; dat de Goden hem eer en voorfpoed geeven, en hem den vriend des Volks doen zyn?

Allen. , Het zy zo ! het zy zo.' De Goden behoeden u edele Burgemeefter ! (Zy vertrekken ) Coriolanus. o, Welke waerdige ftemmen! M. Agrippa, (met Sicinius en Brutus op

bet Tooneel komende ) Gy hebt den bepaalden tyd uitgeftaan, en de Ge» meensmannen geéven u de ftemmen des Volks. Nu blyft 'er nog alleen over, dat gy, met de Burgemeefterlyke eertekenen bekleed, op nieuw den Raad gaat begroeten.

Coriolanus. Is dit nu gedaan?

Sicinius. Gy hebt thans aan het gebruik van om des Volks ftemmen te verzoeken voldaan» Het Volk geeft u zyne goedkeuring, en gy word thans opontboden om in uw ampt beveftgd te worden.

Coriolanus. Waar, op het Raadhuis ?

Sicinius. Ja, daar, Coiiolanus*

Corio.

Sluiten