Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

75

DERDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

Het Tooneel verbeeld eenefiraat te Romen.

Coriolanus, Cominius, M. Agrippa, T. Labt ius, Raadsheeren.

Coriolanus. Zo heeft dan Tullus Aufidius wederom een nieuw leger op de been gebragt?

T. Lartius. Ja , Mynheer, dit heeft hy gedaan; en dit is de rede geweeft, waarom ik een fchielyker verdrag, (met de ftad Corioli) gefloten heb.

Coriolanus. Dus ftaan de Volfcers , even gelyk te vooren, gereed, om. wanneer de gelegenheid hen daartoe aanfpoort, op nieuw een' aanval opons te doen? Cominius. Edele Burgemeester, zy zyn zodanig gehavend, dat wy waarfchynlyk , in onzen Ieeftyd, hunne vaandels nooit zullen zien waaijen.

Coriolanus, Hebt gy Aufidius gezien *

T. Lartius. Hy is met vrygeleide by my gekomen, en fchold de Volfcers, omdat zy de ftad zo lafbattiglyk had. den overgegeven. Hy is terug gekeerd naar Antium.

Coriolanus. Heeft hy ook van my gefproken?

T. Lartius.

Ja, Mynheer.

Goj

•»

Sluiten