Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

go CAJUS MARCIUS CORIOLANUS.

Coriolanus. Drift / Indien ik zo ruftig was als de flaap ter middernacht, by Jupiterf ik zou nog van het zelfde gevoelen zyn.

Sicinius. Het is een gevoelen, dat een vergif zal blyven daar hét is, en nergens verder niemand vergifti* gen.

Coriolanus.

Zal blyven ? Hoort gy dien Triton der fpieringen wel? Let gy wel op zyn befliffend zal 2 Cominius.

Het was tegen de wet.

Coriolanus.

Zal! o Braave, maar onverftandige Edelen, gy achtbaare, maar onvoorzichtige Raadsheeren, hebt gylieden dan aan deeze Hydra toegeftaan voor haarzelve een' Beftuurder te kiezen, die, daar hy niets anders is dan de hoorn, en het geloei van dat monfterdier, met zyn gebiedend zal, hetgeen hy zich durft verftouten in uw byzyn uit te fpreeken, uwe ftroomende rivier in een ftilftaand moeras zal veranderen, en uwe bedding de zyne maaken? Indien hy de magt in handen heeft, laat dan uwe onkunde voor hem bukken; of zo niet, ontwaakt dan uit uwe gevaarlyke toegeevendheid: indien gy ervaaren mannen zyt, gedraagt u dan niet als gemeene dwaazen; doch zo niet, legt dan een kuilen voor hem naaft de uwen. Gy zult het Gemeen zyn zohaaft als zy Raadsheeren worden; en zy zyn inderdaad niet minder, wanneer hunne en uwe ftemmen ondereen gemengd zyn, en defmaak naar hun gehemelte gericht word. Hoe! zy hunne eigene Overheden verkiezen! En wel zulk een als deeze, die zyne ilem, zyne laage flem, durft verheffen tegen eene Raadsvergadering veel achtbaarder dan 'er ooit eene in Griekenland eerbied kon verwekken! By Jupitei' dit verlaagt de Burge.

meefte-

Sluiten