Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. $7

Brutus. Slaat de handen san hem»

M. Agrippa. Helpt Marcius, gy Edelen, helpt hem,' helpt," Jongen en ouden t

AlhetVolk. Slaat hem ter neder! Slaat hem ter neder» (In dit oproer worden de Gemtensmanneu, met de Du> naars, en bet Gemeen terug gejlagen.)

DERDE TOONEEL.

Coriolanus, M. Agrippa, Cominius, T. Lartius,e» andere Raadsheerbn»

M. Agrippa, (tegen Coriolanus.) Gaa heen, begeef u naar uw huis. Maak uweg, want anders is alles om niet.

T we ede Raadsheer. Ja, maak u weg, Marcius.

Coriolanus. Houd ftand , wy hebben zoveel vrienden ala vyanden.

M. Agrippa. Zullen wy het zo verre laaten komen ?

Eerste Raadsheer. Dat verhoeden de Goden Uk bid u, edele vriend, keer naar uw huis, en iaat ons de zorg over deeze zaak bevolen.

M. Ag rip p a. Want het is eene wond, die gy zelf niet verbla» «ien kunt.

Cominius* Kom, Mynheer, gaa met ons.

M. Agrippa. Ik wenfchte wel, dat zy Barbaaren waren,gelyk art inderdaad zyn, of fchoon in Romen geworpen;

F 4 en

Sluiten