Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I07 CAJUS MARCIUS CORIOLANUS.

dat u zonder flag of ftoot overwonnen heeft! Dus dan de Stad om u verachtende keer ik u allen den rue toe; — daar zyn nog meer plaatfenin dewae. leid. (Coriolanus, Cominius, en de andere Edelen vertrekken. Het Volk juicht, en werpt de mutjen naar de hoogte.)

Dienaar. Hy is weg, de vyand van het volk ; hy is wegAllen.

Onze vyand is gebannen; hy is weg! Ho»ho!

Sicinius. Gaat heen, ziet hem de poort uitgaan; en volgt hem eelvkhy gewoon wasu te volgen; kwelt hem «aar lyne verdienften met de uiterfte verachting. Laaten eenige wachten ons door de Stad verzeilen. Allen.

Komt, komt; laaten wy hem de poort zien uit« gaan; komt. De Goden behoeden onze edele Gemeensmannen! komt.

(Zy vertrekken.)

Einde van hit Derde Stdryf,

VIERDE

Sluiten