Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

337

oordeel om de fchikkingen te maaken van die lot. gevallen, welken hy in zyne hand had, of, dat zyne natuur niet gewoon iets anders te zyn, dan eene zelfde zaak, en uit den helm op het kuilen verplaatft te worden; maar in vreede eveneens, en met dezelfde geftrengheid te willen beveelen als in den oorlog; eene van deezeoorzaaken van wel» ke alle hy de grondbeginfelen in zich had, en niet allen, want daarvan moet ik hem vryfpreeken, heeft hem gevreesd gemaakt. en vervolgens gehaat, en gebannen. Maar hy heeft waarlyk zulke groote ver. dienften , dat hy anderen beleedigt door daarvan te fpreeken; zo zyn doorgaans onze deugden afhang* lyk van de uitfpraak van den tyd ; en geene dapperheid , hoe roemwaerdig ook, heeft kiaarblyklyker graf, dan den fpreekftoel, die haare daaden verheft. Het een vuur verdryft het ander, gelyk de eene fpyker den anderen verdryft; het recht word vertreden doqr het recht, en kracht word door kracht verzwakt. Kom, laaten wy gaan, zohaaft, Cajus, als Romen het uwe is, dan zytgy de armfte van allen, want dan zyt gy de myne.

Einde van bet Vierde Bsdryf,

IS VYFDE

Sluiten