Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÖ4 CAJUS MAtlCIUS CORIOLANUS.

Coriolanus. Scheurt my in Hukken , Volfcers mannen en jongelingen, floot allen uwe dolken in my. — Ik «en jongen 1 Gy leugenachtige hond 1 Indien uwe jaarboeken naar waarheid gefchreven zyn , dan kunt gy daarin vinden.dat ik, even als een arend ineen duivenhok, uwe Volfcers door eikanderen geflingerd heb. Dit heb ik geheel alleen gedaan. Jongen• T. Aufidius. Hoe, edele Heeren kunt gy dulden, dat die verwaten fnoever u. voor uwe eigen ooren en oogen, zyn blind geluk en uwe fchandeherinnert? Allende Z aa men gezworen en. Doet hem daarvoor fterven.

Al hei Volk, Scheurt hem in flukken , op ftaanden voet. (Het volk Jpreekt tnder eikanderen) Hy heeft myn'ioon omgebragt, — myn' broeder, — myn'neef, —

myn' vader. —

TweedeRaadsheer. Silte! geene beieeuigingen; ftiltet — Hyiseen edel en dapper man , en zyne faam vervult dm eantfchen aardbodem; zyne laatfte vergryping teeen ons zal naar behooren onderzocht worden. Houd op, Aufidius, en ftoor hier de ruft niet. Coriolanus. o Dat ik magt had op hem, en nog zes Aufi. diuffen, of meer; op zyn' geheelen hoop om myn rechtvaardig zwaard te gebruiken ! ——— T. Aufidius. Onbefchaamde frhelm.'

Allen de Zamengezwgrenen. Dood, dood, dood, dood, dood hem, (Allen de Zaamengezworenen trekken bunne zwaarden , entreffen Coriolanus, die dood ter neder valt, en T. Aufidius gaas op zyn lyk ftaan )

AllendeRaadsheeren. Houd op, houd op, houd op, houd op!

T.Aï.

Sluiten