Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

175

de Burgemeefterlyke waardigheid aan iemand van

zo uitmuntende verdienden kon ontzeggen. *

Doch ik ftel dit hier enkel voor,om twee onwaar, fchynlykheden te vereffenen.

Theobald.

Pag. 60. Reg. 16,17. (van onderen.)

En is te meden met zyn' tyd door te brengen enkel $m dien door te brengen-

De laatfte woorden van Cominius hebben niets te betekenen. Ik denk, dat Shakespeare deeze redeneering dus heeft afgedeeld;

'—and is content to fpend bis time.... M. Agrippa.

To end it, be's rigbt noble.

en dat dus M. Agrippa, de boezemvriend van Coriolanus , den Veldheer Cominius in de rede geval, len is , met te zeggen : „ To end it; Om een eind te maaken, be is rigbt noble. Let bim be called for; hy is waarlyk een grootmoedig man. Laat hy geroepen worden „ Dit is volmaakt overeenkomftig met het karakter van Agrippa. en herftelt den goeden zin van deeze woorden.

Da. Warburton.

Pag. 61. Reg. 2, 3.

Dus blyft 'er niet meer over dan dat gy eene aan. fpraak aan bet volk doet.

Coriolanus wierd gebannen, A. U. C, 262, est • tot den tyd van Manlius Torquatus toe, wierden beiden de Burgemeefteren door den Raad verkozen, (A. U. C. 393.) en toen eerft verkreeg het Volk, door den muitzuchtigen aart der Gemeensmannen bygeftaan, de vryheid van een' derzelven te raoogen benoemen. Maar even gelyk onze Dichter Romen, dat ten dien tyd eene volftrekte Ariftocratie was,

tot

Sluiten