Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i86" AANM.or CAJUS MARCIUS CORIOL;

L/it Treurfpel is een der fraaifte Tooneelftuk. ken van onzen Dichter; te meer, dewyl het de aan. dacht geduurig bezig houd. De vrolykheid vaneen' luchtigen grysaart in M. Agrippa ; de eerwaerdigheid van eene edeldenkende Matrone in Volumnia; de jongvrouwlyke zedigheid in Virginia; deadelyke en krygshaftige trotsheid in Coriolanus; en de gemeene volks kwaadwilligheid, en laagtrotfche ver. waandheid in Brutus en Sicinius leveren eene beval, ligo en aandachtwekkende verfchillendheid op ; en de veelvuldige omwentelingen in het lot van den Held van dit Tooneelftuk vervullen de gemoederen met eene onruftige nieuwsgierigheid. Alleenlyk zou men misfchien in dit ftuk kunnen beriipen, dat 'er te veel gewoel in het eerfte bedryf, en te weinig 1» bet laatfte gevonden word. ^ jomn.

I 1 H D 1.

MET

Sluiten