Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET TWEEDE DEEL

VAN

KONING HENDRIK den VIERDEN

Behelzende deszelfs Dood, en de Krooning van Koning HENDRIK deh VYFDEN.

H I S T O R I E.S PEL.

Sluiten