Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ito VOORAFSPRAAK.

heid? Myne zaak is rondom te verfpreiden d-t Hendrik Monmouth gevallen is door het wraak zwaard van den edelen Hotfpur; en dat de Koning voor de woede van Douglas zyn gezalfd hoofd zo laag als de dood heeft moeten bukken. Dit heb ik yerfpreid door alle de landlieden van het koninglyk flagveld van Shrewsbury af tot aan deezen doorwormden burg van ruwe fleenen ; daar de vader van Hotfpur, de oude Northumberland hevig krank legt. De poflboden komen vermoeid hier aan en niet een van hen brengt eenig ander nieuws dan hetgeen ik hen geleerd heb. Zy brengen op de tongen van het gerucht zachte vertrooftingen, dia onwaar zyn, en dus erger dan kwaade tydineen die waarachtig zyn. (Hy vertrekt.) '

HENDRIK

Sluiten