Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aiS HENDRIK di VIERDE

Falstaff. Hoe nu? Wiens merrie is -er dood? Wat is net geval ?

Phang.

Sir Johan, ik arrefteer u op verzoek van de waardin Quickly.

F a l» s E A f ï*

Pakt u weg, fchurken. Trek van leer, Bardolph, hak my dien rekel den kop af; en trap die flinkhoer in de goot.

Waardin. My in de goot trappen ? Ik zal u in de goot trappen. Wat wilt gy? wat wiltgy, fchelmfchhoerekind. Moord! moord! o Vervloekte moordenaar, wilt ey de dienaars van God en den Koning om hals brengen? oGy zyt een moordenaar, een moor, denaar van mannen en vrouwen.

Falstaff. Houd hen terug, Bardolph.

Phang.

Help.' help!

Waardin. Lieve menfchen haalt nog een' man of twee; gy wilt, wat wilt gy, gy wilt, wat wilt gyTProbeer het een', toe , probeer het eens , galgevo.

Falstaff. Scheert u weg, kanaille, rapaille, hondsvotten, of ik zal een eind van u maaken.

TWEEDE TOONEEL.

Di Voorigen, de Lord-Ofperrechtxr, Gevolg.

Lord Opperrechter. Wat is bier te doen.' Boud ruft hier, holal

Waar.

Sluiten