Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sao HENDRIK de VIERDE

Waardin. Waarachtig , zo gy een eerlyk man waart, gy zelf en het geld nog daarenboven. Gy hebt my gezworen by een' vergulden beker, toen gy in myne dolfynkamer zat, aan de ronde tafel, by een vuur van fteenkoolen, den woensdag voor Pinkfter, toen de Prins u een gat in het hoofd geflagen had omdat gy zyn' vader by een' liedjeszanger van WinJlor vergeleken had; toen hebt gy my gezworen , terwyl ik uwe wond uitwafchte.dat gy my zojd (touwen, en my tot Mevrouw uwe gemaalin ma rken. Durft gy dat ontkennen? Kwam buurvrouw Kaatje, de flagersvrouw , toen niet by ons in, en noemde zy my niet Peetje Qjickly? toen zy kwam om een mutsje azyn te borg te haaien, en ons vertelde, dat zy een lekker zootje mosfelen had; toen gy verlangde eenigen daarvan te eeten; waarop ik u zeide, dat die kwaad waren voor eene verfche wond; en hebt gy toen niet gezegd, toen zy de trappen was afgegaan, dat gy my verzocht, my met zulk flecht volk niet meer gemeen te maaken, zeggende, dat zy my binnen kort Mevrouw zouden .noemen ? En hebt gy my toen niet gekuft, en my verzocht, dat ik u dertig fhillings zou leenen; ik verg u nu op uw' bybeleed; ontken het, zo gy durft.

Falstaff. Mylord , dit is eene arme krankzinnige ziel; die door de geheele ftad op en neder gaat vertellen » dat haar oudfte zoon volmaakt naar u gelykt. Zy heeft in een goed doen gezeten, maar de armoede heeft haar krankzinnig gemaakt. Maar, wat deeze malle dienaars betreft, ik verzoek onderdaaniglyk, dat my daaromtrent vergoeding mooge gegeven worden.

Lord-Opper rechter. Sir Johan.' Sir Johan .' ik weet zeer wel, datgy gewoon zyt de waarheid te verdraaijen. Geen ftout gelaat, of dt' menigte van woorden, die met eene

meer

Sluiten