Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. a37

pot uit— „ hy was een braave" — Hoe gaat het Juffer Doll?

De Waardin. Zy is ziek van de warmte; inderdaad.

Falstaff. Zo gaat het met haare gantfche Sexe; wanneer zy eens in de warmte komen, dan zyn zy ziek. DollTearsheet. o Vuile rekel, is dat alle de trooft, dien gy my geeft?

Falstaff. Gy maaktal vette rekels, Doll.

Doll Te ae s heet. Maak ik die! Gulzigheid enziektens maaken die, ik niet.

Falstaff. Als de kok de gulzigheid bevordert, dan bevordert gydeziektens, Doil; wy krygen het vanu, Doll, wy krygen het vanu, wees daarvan verzekerd; op myne eer, wy krygen het vanu.

Doll Tearsheet. Ja, onze gouden kettingen, en onze juweelen.—i Verhang u, vuile rekel, verhang u!

De Waardin. By myne ziel, dat is weder het oude doen; gy beiden zyt nooit by eikanderen, of daar is rulle, gy zyt beiden zo roeftig als twee ftukken uitgedroogd gerooft brood . gy kunt elkandeis zwakheden niet verdraagen. Wat, duivekater' een van beiden moet draagen"; en dat moet gy doen, Doll j gy zyt het zwakfte vat, of gelyk men zegt, het iedigfte vat. Doll Tearsheet. Kan dan een ledig vat zulk een plomp vol okshoofd draagen ? Daar is eene geheele koopmans laading van Bordeaux in hem geftouwd; men heeft nog nooit een fchip gezien, wiens hol beter geftouwd was. Kom, Jan, ik wil goed vriend met u zyn. — Gy gaat naar

den

Sluiten