Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aSa HENDRIKdeVIER.DE

Falstaff. Eene van dezelve is van nu af aan in de hel, en alreeds aangebrand, die arme ziel.' en aan de ande» re ben ik geld fchuldig, en of zy daarvoor verdosmd zal worden weet ik met.

De Waardin. Ik wil u wel verzekeren van niet.

FA ls ta ff.

Neen. ik denk het ook niet, ik denk, dat u dat wel zal kwytgefcholden worden. Maar, evenwel, daar legt eene andere befchuldiging op u, en die is, dat gy toelaat, dat 'er vleefch gebruikt word in uw huis tegen de wet, en daarvoor denk ik , dat gy eenmaal huilen zult.

De Waardin. Wel, dat gefchied in alle gaarekeuker.s. Wat komt het toch in eene getieele Vallen op een paar lauw» boutjes aan?

Prins Hendrik. En wat zegtgy, Juffer?

Doll Tearsheet. Wat belieft uwe Genade t

Falstaff. Dat zyne Genade belieft, dat wederfpreekt zyn vleefch.

De Waaxdik, Wie klopt daar zo hard aan de deur. Gaa eens xien aan de deur, Frans.

TWAALFDE TOONEEL. Dr Voorigen, Pkto.

Prins Hendrik. Hoe, gy hier, Peto , welk nieuws ? Pe to.

De Koning uw vader is in Weftminfter, en daar

zyn

Sluiten