Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RISTORI ESFEL, 3-3

PtSTOL.

©een kwaade wind, die niemand ooit iets goeds aanbrengt. Braave Ridder, gy zyt thans een van de gewigtigfte Mannen van het Koningryk.

Silencï.

Ja, ik geloof , dat hy het is, op den goeden Poff van Barfon na.

Piitol.

Wat Poff, een poff op jouw bakkes, verdoemde laage rekel. ——- Sir Johan, ik ben uw getrouwa Piftol, en uw Vriend; en ik ben holder de bolder naar u toe komen ryden; om u goede tyding en groote blydfchap te verkondigen van gulden' tyden, en gelukkig nieuws van groote waerdy.

Falstaff.

Ik bid u, verkondig het my dan als een menfch van deeze waereld.

Pistol.

„ Weg met deez' waereld, en de waereldlingen al; „ Ik fpreek van Africa, en gulden hemelchooren.

Falstaff. „ Verachtlyke Aflyrier, wat is dan uw geval ? „ Laat Vorft Cophetua terftond uw tyding hooren".

Silence, (zingende.]) ,, En Robin Hood. Scarlet, en John". Pistol.

Zullen mefthoopshonden hier die van den Heli', con overblaffen ? En zal goede tyding den mond geflopt worden ? o Piftol, leg dan vry uw hoofd in den fchoot der Furiën.

S h al low.

Myn goede Heer, ik weet niet vanwaar gy gekomen zyt.

Pistol.

Wel nu, dat moogt gy u wel beklaagen.

Shall ow. Ik vraag u om vergiffenis, Mynheer. Indien gy van het Hof komt, dan zyn 'er flechts twee wegen X 2 open;

Sluiten