Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEEL LEVEN over. NIETS b ' B L *T S P E L.

EERSTE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

Het Tooneel verbeeld een Plein voor bet Paleis van Leonato.

Leonato, Hero, Beatrice, een Bode.

Leonato. Ik verneem uit deezen brief, dat Don Pedro, dePrins van Arragon,deezen avond hier zal komen. Bode.

Hy is reeds zeer naby Mesfina , hy was geenedrie mylen meer van hier, toen ik hem verlaten heb. Leonato.

Hoeveel Edellieden hebt gy in deezen Slag vet; loren ?

Slechts weinigen over het'geheel, en onder die niet een' van hoogen rang.

Het is eene dubbele overwinning , wanneer de Overwinnaar voltallige gelederen terug brengt. Ik lelf hï. dat Don Pedro vcele eerbewyzmgen betoont aan zekeren jongen Florentyner , genaamd Claudio. t t Boni,

Sluiten