Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-56

VEEL LEVEN over NIETS.

Bode.

Die van zyn' kant we! verdiend, en van den kant van Don Pedro wel beloond zyn; hy heeft zich gedragen boven de beloften van zyne jaaren,en in de gedaante van een lam de daaden van een' leeuw gedaan ; waarlyk hy heeft de verwachting beter verbeterd, dan gy moet verwachten, dat ik die zal vernaaien.

Leonato. Ky heeft een' Oom hier in Mesilna , die daar over zeer verblyd zal zyn.

Bode.

Ik heb aan denzelven reeds brieven gebragt, welken hem groote blydfchap aangebragt hebben, zelfs zó groot, dat dezelve zich niet zedig genoeg kon gedraagen, om geen uitwendig teken van gevoeligheid te toonen.

Leonato. Hoe, borst hy dan in traanen uit?

Bode.

Bovenmaate.

Leonato. Eene foegenegene blyk van toegenegenheid. Daar zyn geen zuiverder aangezichten, dan die dus ge. wasfchen zyn. Hoeveel beter is het te fchreijen in blydfchap,dan zich te verblyden in eens anders fchreijen i

Be a te i ce. Zeg my, bid ik u, U Signor Montanto uit den ftryd terug gekomen of niet ?

Bode*

Ik ken niemand van dien naam, Mevrouw, daar is geen zodanige edelman , van welken rang ook in ons leger geweest.

Leonato.

Naar wien vraagt gy. Nicht?

H e R o.

Nicht meent daarmede Signor Benedifto van Padua.

Boa

Sluiten