Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S.P E L. 357

Bode

o Ja, die it terug gekomen, en zo vro'yk als hy ooit te vooren geweest

BlATRICE.

Hy floeg zyne brieven hier in Mesfina aan, en daagde Cupido op de boogfcheut uit, en de Nar van myn' Ootn de uitdaaging gelezen hebbende, ondertekende voor Cupido, en daagde hem op de kruisboog. Maar, eilieve, zeg my toch eens, hoe veel heeft hy in deezen Oorlog gedood en opgege. ten t Want hy heeft gezegd, dat hy alles, hetgeen hy doodde, zou opeeten.

Leonato,

Waarlyk, Nicht, gy denkt al te flecht van Signor Benediéto, maar hy zal u wel durven ftaan, daar zou ik niet aan twyfelen.

Bode.

Hy heeft geduurende deezen Oorlog, veele goede dienften gedaan , Mevrouw.

Beatrice. Gy had waarfchynlyk duffe levensmiddelen, en hy heeft u die helpen opeeten; hy is voorzeker een ftout eeter, hy heeft een goede maag.

Bode.

En een ftout Krygsman daarby, Mevrouw.

Beateice. Een ftout Krygsman by eene Mevrouw' Maar, wat is hy dan by een' Heer * Bode.

Hy is een Heer by een' Heer, een Man by een' Man, en kortom met alle deugden opgevuld. Beateice

Het is zekerlyk waar, dat hy een opgevuld Man

is; maar wat de vulling beireft Nuj Wy zyn

allen fterflyk.

Leonato. Nu, myn Vriend, gy moet myne Nicht niet verkeerd verftaan; daar is eene foort van boertigen Z 3 °«'

Sluiten