Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 35»

is; het zal hem wel duizend ponden kosten éér hy genezen is.

6 Boui.

Mevrouw, ik zal wel maaken dat ik vriend met ■ blyf-

Beatrice. Doe dat, myn Vriend.

Leonato. Gy zult dan nooit dol worden , Nicht.

Beatrice. Neen, Oom, niet dan in een' heeten January. Bode.

Don Pedro nadert.

TWEEDE TOONEEL.

De Voorioen , Don Pedro , Claudio , Benedicto, Don Joan, Balthazae.

Don Pedro. Myn goede Signor Leonato,gy kómt uwe onrust te gemoetjde Waereld is gewoon kosten tevermy den, en gy gaat die opzoeken.

Leonato. De onrust is nimmer in myn huis gekomen onder da gedaante van uwe Genade; want by uwe komst verdwynt zy, en het genoegen blyft; maar by uw vertrek, neemt de droefheid hier haar intrek, en het geluk neemt zyn affcheid.

Don Pedro. Gy neemt uwen last al te gewilliglyk op u. Ditw, denk ik, uwe dochter?

Lronato. Haare moeder heeft my menigmaal zo gezegd.

Benedicto. Twyfelde gy dan , Mynheer , wanneer gy het haar vraagde? z^ Lï0>

Sluiten