Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sfto VEEL LEVEN over NIETS.

Leonato, Neen , Signor Benediéto; want toen waart s* npg een kind. bT Don Pedro. Gy bebt uwen trek thuis, Benedidb; hieruit kan men opmaaken, wat gy als man zyt; waarlyk het aangezicht van de Juffer toont genoeg haar' Vader aan; gy moogt u wel verblyden, Mejuffer, want gy gelykt naar een* zeer braaven Vader.

Bes edict o. Schoon Signor Leonato haar Vader is. zou zy echter voor allen de fchatten van Mesfina zyn hoofd niet op haare fchouders willen hebben, hoe wol zy hem ook mooge gelyken.

Beatrice. Het verwondert my, Signor Benedicto, dat gy fteeds blyft voortpraatcn ; geen menfch geeft acht op u.

Bene dicto.

Zo, myne waarde Juffer Verachting, leeft gy nog ? Beatrice.

Kan het wel mooglyk zyn , dat de Verachting zou fterven, zolang dezelve zuik bekwaam voedfel heeft als Signor Benedifto. De beleefdheid zelve moet verachting worden, zo haast zy u ziet naderen. Benedicto.

Dan is de beleefdheid eene veinzeres; want het is zeker, dat ik van alle Juffers, u alleen uitgezonderd, bemind word; en ik zou wel wenfchen in myn hart te kunnen vinden, dat ik geen hard hart had, want waarlyk ik bemin niet eene van haar. Beatrice.

Dit is een groot geluk voor de Vrouwen, zy zouden anders met een'Iastigen Minnaar opgefcheept zyn geweest. —- Ik dank God en myn koel bloed, dat ik in dit geval naar u gelyk; ik zou liever hooien, dat myn hond eene kraai aanblafte, dan dat een Man my zyne liefde verklaarde.

Bk

Sluiten