Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 373

afgefproken wierd, dat de Prins Hero voor zich zeiven zou verzoeken, en dit verkregen hebbende haar aan Claudio geeven.

Do» Joan.

Komt, komt, laaten wy derwaarts gaan, dit zal voedfel opleveren voor myn misnoegen. Die jonge fpringer / heeft alle de eer van myne nederlaag ; indien ik hem in eenig opzicht kan dwa"*oo«e° • zal ik my in alle opzichten gelukkig achten; gy zyt beiden getrouw, en zult my byftaan.

Conrado.

Tot in de dood, Mynheer.

Don Joan.

Kom, laaten wy naar dat groot gastmaal gaan; hunne blydfchap is des te grooter .ointó»»? onder gebragt ben. Ik wenfchte wel, dat de kot van myn gevoelen was! — Willen wy gaan om te zien, wat 'er moet gedaan worden?

Wy zullen uwe iS^^u^

Aa 3 TWEE-

Sluiten