Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

388 VEEL LEVEN over NIETS.

te kostelyk ftuk , om alle dagen te draagen; maar , Ik bid, dat uwe Hoogheid myne redenen ten befte gelieve te neemen; ik ben geboren om altoos jok en nimmer ernft te fpreeken.

Don Pedio. Uw ftilzwygen beleedigt my het meeft , en de vrolykheid ftaat u wel; gy moet voorzeker in een vrolyk uur geboren zyn

" Beatrice. Neen zeker niet , Prins . want myne moeder kermde; maar daar danfte toen juift eene ftar, en onder die ben ik geboren — Nu, Neef en Nicht, God geeve u geluk en genoegen I Leonato. Nicht, zult gy het oog houde» over die dingen, waarvan ik u gefproken heb ?

Beatrice. Neem het my niet kwaalyk. Oom. Met veilof van uwe Hoogheid. (Zy vertrekt.)

ZESDE TOONEEL.

De Vooei gen.

Don Pedro. Op myne eer , dat is een blygeeftig Meisje.

Leonato. Daar is zekerlyk zeer weinig zwaarmoedige ftof lo haar, Mynheer; zy is nooit ernftig dan wanneer zy flaapt , en zelfs dan is zy niet altoos ernftig; want ik heb myne Dochter wel hooren zeggen, dat zy dikwyls droomt van vreemde dingen, en dat zy dan zichzclve door haar lachen wakker maakt. Don Pedro. Zy kan niet dulden , dat men van een' Man fpreekt.

-Leo'

Sluiten