Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m VEEL LEVEN over NIETS.

... , Borachio.

Welnu, zoek dan een' foekwaamen tyd waarin gy Don Pedro en Claudio ter zyde kunt nelmen*g hen dat gy weet, dat Hero op my veS's*

cSÏÏS "al yVei- V°0r dcD ïïïoïr

ciaudio , als of gy hen dit ontdekt om de eer te

fift0 e'nVoof H.Br°ede*i' diC dit hwe,*k 6«

Hi« J- ? i °n0t den eoeden naam wn zyn' vriend. d.e misleid ftorjd (e WQrden dQ 7 ena

naa zy zullen dit niet willen gelooven . zonder

lïenheTd^a'n" ^ * Z''en' Bied *™ 'VdTge Jegenbeid aan, om hen zoveel blykbaarheid te too. nm, dat zy my aan haar kamer venfter zullen z en •

terwyl zy IDy Borachio noemen zal; en breng hen trouwen want ik zal bet in dien tusfchentyd zodara 1" l3beftö?kCn ' dV He'° alsdan Steezï H-rr.-. Zal zovee' waarfchynlykheid van

Haros ontrouw gevonden worden , dat minnend

g-maakte toebereidfelen om verre zal werpen Don Joan. Laat dit zo fleebten uitflag hebben als het wil it1 ^et echter werkfteilig maaken; overleguwe zaa ken hstig.en duizend ducaaten zullen uw iöon zy„ „. Borachio. '

uwl l1setUe,T,a,rIf!1and'aStig-in Uwe befchuldlglng, uwe listigheid zal de myne niet befchaamd maaken.

ti i „ Don Joan.

-Ik zal terftond naar den dag van het huwf'»*-

«jaan yerneemen. (Zy vtrtrekkL) S yk

AGTSTJF^

Sluiten