Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S F E L. 3P3

AGTSTE TOONEEL.

Het Tooneel is in den Tuin van Leonato. Benedicto, een Pagie. Benedicto.

Hola, Pagie'

Pagie.

Signor•

Benedicto. In myn kamervenfler legt een boek , breng my dat hier in den tuin.

Pagie.

Ik ben alreeds hier , Signor.

Benedicto.

Dat weet ik wel; maar ik wil u eerst hiervan» daan, en dan weder hier hebben, (De Pagie ver. trekt.) —— Het verwondert my ten hoogfle, dat een man, die gezien heeft hoezeer een ander man dwaas is, wanneer hy zyne gedachten aan de liefde toewyd , na over die laffe gekheden van anderen gelachen te hebben, zelf het voorwerp van zyne eigene befpotting kan worden, door verliefd te zyn l En Claudio is juist zulk een Man. Ik heb hem gekend, dat 'er geen muziek (aangenaam) voor hem was, dan de trommel en de veldpyp; en nu hoort hy liever de tabourin en de fluit; ik heb hem ge. kend, dat hy tien mylen verre te voet zou gegaan hebben om eene fchoone wapenrusting te zien, en nu zou hy wel tien nachten zonder flaapen door. brengen, om een nieuw fatfoen van een wambuis uit te denken. Hy was voor deezen gewoon los weg en terftond over de zaak te fpreeken, als een braaf krygsman, en nu is hy een woordenvitter geworden, zyne woorden maaken nu te zaamen een grillig gast» maal uit , zo veel woorden , zo veel vreemde ge. rechten. Zou ik zodanig kunnen veranderen, en B b s nog

Sluiten