Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ L T S F E L. 39»

Hero het ongemerkt nalas , vond zy daarin Benedifto en Beatrice by eikanderen.

Claudio.

Nu verder.

Leonato.

O , Zy fcheurde den brief in duizend (Hukken, zo klein als) halveftuiversftukken; bekeef haar zeive, dat zy onbefchaamd genoeg zou zyn om aan iemand te fchryven , die haar, gelyk zy zeker wist, zou verachten en befchimpen ; ik meet hem af, zeide zy, naar myn eigen hart, want ik zou hem verachten, indien hy aan my fchreef; ja, fchoon ik hem bemin, ik zou hem dan evenwel verachte». Claudio.

Vervolgens viel zy op haare kniën , fchreide, fnikte.floeg op haare borst, trok de haairen uit haar hoofd, bad,vloekte, en riep uit:LieffteBenedicto.' o Hemel, geef my geduld 1

Leonato.

Ja waarlyk, dat deed zy,ik heb het myne Doch* ter hooren zeggen; en deeze verrukking heeft haar zo zeer overmeesterd, dat myne Dochter fomtyds niet zonder vrees is, dat ey zichzelve zal te kort doen; het is inderdaad waar.

Don Pedro.

Het zou niet kwaad zyn, dat Benedicto'zulks door een*, ander' gewaar wierd, dewyl zy het hem niet wil ontdekken.

Claudio. Tot wat einde, hy zou Hechts den fpot daarmede fteeken, en de arme Juffer nog meer kwellen. Don Pedeo. Als by dat deed zou het een Godsloon weezen hem op te hangen ;zy is een by uitftek lief meisje, en buiten allen twyfel deugdzaam.

Claudio. En zy is zeer verftandig.

Sluiten