Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40i VEEL LEVEN ovz* NIETS.

„ den om n tot het middagmaal te verzoeken". Dat kan op tweederleij'e wyzen verdaan worden. ,, Ik heb niet meer moeite genomen om deezen ,, dank te verdienen , dan gy moeite neemt om my „ daar voor te bedanken;" — dat wil zeggen, alle moeite, die ik voor u doe, valt my zo ligt als eene dankzegging. Indien ik geen medelyden met haar heb, ben ik een fchurk; indien ik haar niet bemin, ben ik een fmous ; ik zal gaan zien , of ik haar poitrait kan krygen. (Hy vertrekt.)

Mindt fin itt Twede Bedryf,

Sluiten