Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4»» VEEL LEVEN om NIETS.

Hi 10.

Neen; want zo wonderlyK te zyn als Beatrice is. en zich naar niemand te willen fchikken, kan on' Diooglyk aanpryzing verwekken. Maar , wie zou haar dit durven zeggen? Als ik daarvan begon te iÏÏ+I a Z°U.Zy my d00r haare fP°«ernyën in de

ZhL en v,iegen-u0 • Zy zou myuit myzelve

t ,5. l? i my raet haare fPOttemyën vermoorden. Laat derhalven BenediÉto, gelyk een fmeulend vuur n zuchten vergaan, en inwendig verteeren; dit is ten minfte nog beter dood dan door fpotternyën vermoord te worden, dat ruim zo erg is a s dood gekitteld te worden.

zy°zeg6enzaLh™ ev*™*X>'™ »°or eens wat

raa^rfdir h " JIflWr ™'«V1'00 gaan , en hem inderd»?. /• 26 Zyn.e,drift ,egen§a»- * zal ón. ^en'ge geöorlofde achterklap bedenken,

n^tPï?^NlC\hy hera zwa" te maaken .'Men zou

ZL&T h0C z-f.r een nadeell'S wo<>rd d« negenheid kan vergiftigen.

Ursüla.

o uoe toch uwe Nicht zo groot een ongelvk niet aan. Het kan haar, indien zy zulk ee» vhTg en uit. muntend vernuft heeft, als men van haar roemt niet zo zeer aan gezond oordeel ontbreeken daï zy zulk een' voortrefFelyken Edelman , als Benei dicto is, zou afwyzen. «sue-

ii : j t HltO.

ru,l- d,f beste man van Itali«n . myn waarde Claudio alleen uitgezonderd.

... UasuL*.

jk bid , Mevrouw , dat gy het niet kwaalvt S.X'bTT? * myne mee^"S "c!3 t fpreeï: dén fchSnnS100 ' W°rd d00r geheel Ita«Sn voo rien fchooniten, welgemaaktflen, welbefpraaktften #n dapperften aan gehouden. 1B«P™««en

Sluiten