Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4io VEEL LEVEN over NIETS.

TWEEDE TOONEEL.

'Het Tooneel is in bet buis van Leemte.

Don Pidio, Claudio, Benedicto, Leonato.

Don Pedro. Ik zal hier zolang blyven tot dat uw huwelyk zal voltrokken zyn, en dan gaa ik weder naar Arragon. Claudio. Ik zal u derwaarti verzeilen , Prins, indien gy my zulks wilt toellaan.

Don Pedro. Neen , dat zou eene zo groote vlek in den nieu. wen glans van uw huwlyk zyn , als of men een kind zyn nieuw kleed liet zien, en het tevens verbood dat aan te trekken. Ik zal my alleen verftou. ten om Benedicto om zyn eezelfchap te veizoeken; want hy is, van den hoofdfchedel af tot de voetzooien toe, louter vrolykheid; by heeft twee of drie maaien de boogpees van Cupido in Hukken gefneden, en nu durft dat kleine beultje niet meer op hem fchieten; hy heeft een hart zo gaaf als eene klok, en zyne tong is de klepel; want dat zyn hart denkt fpreekt zyne tong.

Benedicto. Vrienden, ik ben niet meer gelyk ik geweest ben.

Leonato. Dat zeg ik ook, my dunkt gy zyt droefgeestiger.

Claudio. Ik hoop, dat hy verliefd is.

Don Pedro. Loop heen, daar is geen oprechte droppel bloed in zyn lyf om oprecht verliefd te kunnen zyn; als by droefgeestig is dan heeft hy gebrek aan geld. Benedicto. Ik heb tandpyn.

Don

Sluiten