Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 L Y S F Ê L. 41»

Don Pedro. t,aat hem trekken.

Benedicto. Laat hem hangen.

Claudio. Eerst hargen, en dan trekken.

Don Pedro. Hoe nu , zucht gy om tandpyn ?

Leonato. Is het flechts eene zinking, of is het een worm ?

Benedicto. Iedereen weet raad voor eene kwelling behalven by, die dezelve gevoelt.

Claudio. Ik zeg nog eens, dat hy verliefd is.

DonPedro. • Daar is geen de minfte fchyn van grillen in hem ts vinden , dan alleen van zich vreemd te willen kleoden, zo als vandaag een Fraufchman, en morgen een Hollander te willen zyn; of naar de mode van twee landen te gelyk gekleed te gaan, een Duit» fcher te zyn van de heupen nederwaarts alles ruim , en een Spanjaard van de heupen opwaarts zonder hemdrok. Indien hy geene grillige neiging voor deeze zotheid had, gelyk het blykt dat hy heeft, dan zou hy geen zot door grilligheid zyn, gelyk gy hebben wilt, dat hy zal fchynen.

Claudio. Indien hy niet op het een of ander Meisje verJietd is, dan kan men geen' ftaat meer maaken op oude waartekenen ;hy fchuijert zyn'hoed eiken och. tend af, en wat voorfpelt dat ?

Don Pedro. Heeft iemand hem by den barbier gezien? Claud ro.

Neen, maar de knecht van den barbier is by hem gezien, en men heeft reeds kaatsballen gevuld met het gewezen fieraad van zyne kaaken.

Sluiten